รายงานการส่งสินค้า

ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 สุทธิพงศ์ ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง EI498016357TH 13 ม.ค. 2563
2 คุณชยานันท์ มูลคำ ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง PSP0000835115 02 ม.ค. 2562
3 ไพโรจน์ ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง ED529409055TH 05 ก.ย. 2561
4 Sukchai ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง Ed529308542TH 28 ส.ค. 2561
5 Yossaporn ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง ED503467802 15 ส.ค. 2561
6 ชัชวาลย์ เกษร ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง PSP0000238682 07 ก.ค. 2561
7 คุณ สันฐาน บานนิกุล ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง 32760185 13 ม.ค. 2561
8 คุณ เกษม พณาดร ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง PSP0000025400 12 ม.ค. 2561
9 คุณ เกษม พณาดร ร้านจ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง PSP0000025400 12 ม.ค. 2561