จ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง

ติดตามสถานะสินค้า

Array ( [0] => Array ( [category_id] => 8452 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => สินค้าลดราคา [description] => [image] => o_1bvm6h1ue1r6gqqd1kae2tg9n07.jpg [mdate] => 2018-01-04 09:08:28 [items_count] => 3 [items_count_all] => 114 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [1] => Array ( [category_id] => 9436 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => รอก Reel [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:11:35 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [2] => Array ( [category_id] => 9437 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => เบท Baitcast [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:12:00 [items_count] => 13 [items_count_all] => 262 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [3] => Array ( [category_id] => 9438 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => สปิ้น Spinning [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:12:20 [items_count] => 34 [items_count_all] => 263 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [4] => Array ( [category_id] => 9682 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => เบทกลม Convention [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-14 19:11:11 [items_count] => 6 [items_count_all] => 262 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [5] => Array ( [category_id] => 9683 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => รอกกระปุก Spincast [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-14 19:11:35 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [6] => Array ( [category_id] => 9268 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => คัน Rod [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:13:25 [items_count] => 5 [items_count_all] => 174 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [7] => Array ( [category_id] => 9439 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9268 [level] => 2 [title] => ตันชิงหลิว [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:14:01 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [8] => Array ( [category_id] => 10301 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9268 [level] => 2 [title] => คัน Rod [description] => [image] => [mdate] => 2018-02-01 08:51:59 [items_count] => 11 [items_count_all] => 265 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [9] => Array ( [category_id] => 9265 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => กล่อง Box & Container [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:14:41 [items_count] => 5 [items_count_all] => 258 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [10] => Array ( [category_id] => 9266 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ Accessories [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:14:56 [items_count] => 5 [items_count_all] => 235 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [11] => Array ( [category_id] => 9267 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => ตาเบ็ด Hook [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:15:18 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [12] => Array ( [category_id] => 7884 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => เหยื่อปลอม [description] => [image] => o_1bv3q06gu1dcil231gfv1hs9e9o7.jpg [mdate] => 2017-11-17 08:38:02 [items_count] => 78 [items_count_all] => 273 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [13] => Array ( [category_id] => 7885 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อาหารตกปลา [description] => [image] => o_1bv6l0df71cuk1k81jmk1tiekk97.jpg [mdate] => 2017-11-18 11:08:30 [items_count] => 23 [items_count_all] => 273 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [14] => Array ( [category_id] => 7883 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => สาย [description] => [image] => o_1bvgtkksp15fh1r3vhf11fb5es47.jpg [mdate] => 2017-11-22 10:51:51 [items_count] => 18 [items_count_all] => 198 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [15] => Array ( [category_id] => 8922 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => เอ็น [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:29:03 [items_count] => 1 [items_count_all] => 102 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [16] => Array ( [category_id] => 8923 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => ช๊อคหลีด [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:29:21 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [17] => Array ( [category_id] => 8924 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => PE [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:29:41 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [18] => Array ( [category_id] => 8925 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => สลิง [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:30:01 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [19] => Array ( [category_id] => 7886 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ปลายสาย [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:18 [items_count] => 1 [items_count_all] => 271 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [20] => Array ( [category_id] => 8926 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7886 [level] => 2 [title] => ตาเบ็ด [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:30:30 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [21] => Array ( [category_id] => 8927 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7886 [level] => 2 [title] => ลูกหมุน [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:30:50 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [22] => Array ( [category_id] => 8928 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7886 [level] => 2 [title] => กิ๊ฟ [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:31:12 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [23] => Array ( [category_id] => 7887 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ทำเหยื่อ [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:27 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [24] => Array ( [category_id] => 8405 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ชิงหลิว [description] => [image] => o_1bvhclpt11qtlltd1rr31eon1qae7.jpg [mdate] => 2017-11-22 15:14:39 [items_count] => 1 [items_count_all] => 235 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [25] => Array ( [category_id] => 7888 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์อื่น [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:46 [items_count] => 21 [items_count_all] => 234 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [26] => Array ( [category_id] => 8426 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => บำรุงรักษา [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-23 09:51:18 [items_count] => 4 [items_count_all] => 231 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [27] => Array ( [category_id] => 7889 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => แต่งกาย [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:56 [items_count] => 2 [items_count_all] => 166 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [28] => Array ( [category_id] => 8399 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อะไหร่ [description] => [image] => o_1bvha643s98h1cuvitr110118707.jpg [mdate] => 2017-11-22 15:15:24 [items_count] => 1 [items_count_all] => 85 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [29] => Array ( [category_id] => 16942 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => ของแต่ง [description] => [image] => [mdate] => 2018-07-22 22:00:53 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [30] => Array ( [category_id] => 16943 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ตกกุ้งและหัวเชื้อตกกุ้ง [description] => [image] => [mdate] => 2018-07-22 22:37:38 [items_count] => 13 [items_count_all] => 274 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) ) 1

ติดตามเรา

สถิติ

223129

เรียงตาม :
 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  มีขนาด 6" ,6.6" 2ท่อน เวท ML 6-12LB และMH 10-20LB
  จาก 770.00 บาท
  ราคา 770.00 บาท

  09 ม.ค. 2561

  1071

 • หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  Line Wt.18-35lb Lure.Wt. 80-150g Heavy
  จาก 1,300.00 บาท
  ราคา 1,300.00 บาท

  04 ม.ค. 2561

  367

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Cool
  Out Of Stock
  Cool

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  คัน Graphite ลายผ้าตาเล็ก K1 ด้ามก๊อกปัดเชฟ เคลือบด้าน รีซีท Fuji
  จาก 1,650.00 บาท
  ราคา 1,650.00 บาท

  21 เม.ย. 2561

  3663

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  เวท 4-8LB
  จาก 690.00 บาท
  ราคา 690.00 บาท

  19 ก.ค. 2561

  3323

 • New
  New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  มี 2 ขนาด 602" เวท 8-17Lb 662" เวท 8-20Lb เหมาะสำหรับงานสปิ้ว หรือตีเหยื่อปลอม
  จาก 1,690.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

  15 ม.ค. 2561

  448

 • หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  2 ท่อน เวท 8-15lb สำหรับตกปลาเกร็ด ปลาหนัง น้ำจืด, ตกปลาชายฝั่ง
  จาก 950.00 บาท
  ราคา 950.00 บาท

  14 ส.ค. 2561

  217

 • หมวดหมู่สินค้า : ตันชิงหลิว
  จาก 350.00 บาท
  ราคา 350.00 บาท

  14 ส.ค. 2561

  221

 • New
  New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  เป็นคันที่นิยมนำไปใช้ในงานตกปลาหมึกที่ประเทศญี่ปุ่น ผลิตจาก High density carbon คุณภาพสูง ซึ่งใช้ Advance Graphith Precise Technology ในการผลิตแบล๊งค
  จาก 1,200.00 บาท
  ราคา 1,200.00 บาท

  14 ส.ค. 2561

  369

 • หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  Ballista POPLET ออกแบบมาเป็น EVA ด้ามเต็ม เป็นคัน2ท่อน ต่อช่วงโคน สามารถใช้สำหรับงานตกปลาหน้าดิน ทะเล/ Ballista POPLET BPJ602CA และ 602SP line PE: 1
  จาก 950.00 บาท
  ราคา 950.00 บาท

  03 พ.ย. 2561

  242

 • New
  New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  คันสปินนิ่งราคาประหยัด สำหรับตกปลาเกล็ดปลาหนัง ใช้งานตกปลาทั่วไป ออกแบบด้วยด้ามก็อกไม้ เคลือบน้ำยา ตูดคันทำด้วยยาง และ ตูดอลู กันกระแทก
  จาก 850.00 บาท
  ราคา 850.00 บาท

  14 ส.ค. 2561

  190

 • New

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  มีขนาด 7 ,8,9 เวท 12-25LB
  จาก 580.00 บาท
  ราคา 580.00 บาท

  11 ก.ย. 2561

  138

 • New
  New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  ขนาด 6.6" 2ท่อน เวท10-20LB มีทั้งเบทและสปิ้น
  จาก 590.00 บาท
  ราคา 590.00 บาท

  11 ก.ย. 2561

  134

 • หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  ขนาด 7ฟุต เวท 8-17LB
  จาก 590.00 บาท
  ราคา 590.00 บาท

  11 ก.ย. 2561

  120

 • Hot
  Hot
  Hot

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  ขนาด 5.9" PE 2-4LB มีทั้งเบทและสปิ้น
  จาก 590.00 บาท
  ราคา 590.00 บาท

  11 ก.ย. 2561

  124

 • หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  คัน Pioneer Emotion 662 มีเบส และสปิ้น เวท 8-17LB
  จาก 680.00 บาท
  ราคา 680.00 บาท

  03 พ.ย. 2561

  96

 • Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  เวท 20-40LB
  จาก 2,000.00 บาท
  ราคา 2,000.00 บาท

  21 พ.ย. 2561

  99

 • Hot
  Hot
  Hot

  หมวดหมู่สินค้า : คัน Rod
  คันต่อโคน คันเล่นทะเล งานบึก งานบ่อ คัน OKUMA Similan ขนาด 6" เวท 50-100LB มีทั้งสปิ้นและเบส
  จาก 1,600.00 บาท
  ราคา 1,600.00 บาท

  23 พ.ย. 2561

  60

Engine by shopup.com