จ่าอ๊อฟฟิชชิ่ง

ติดตามสถานะสินค้า

Array ( [0] => Array ( [category_id] => 8452 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => สินค้าลดราคา [description] => [image] => o_1bvm6h1ue1r6gqqd1kae2tg9n07.jpg [mdate] => 2018-01-04 09:08:28 [items_count] => 3 [items_count_all] => 114 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [1] => Array ( [category_id] => 9436 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => รอก Reel [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:11:35 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [2] => Array ( [category_id] => 9437 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => เบท Baitcast [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:12:00 [items_count] => 13 [items_count_all] => 262 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [3] => Array ( [category_id] => 9438 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => สปิ้น Spinning [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:12:20 [items_count] => 35 [items_count_all] => 284 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [4] => Array ( [category_id] => 9682 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => เบทกลม Convention [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-14 19:11:11 [items_count] => 6 [items_count_all] => 262 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [5] => Array ( [category_id] => 9683 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9436 [level] => 2 [title] => รอกกระปุก Spincast [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-14 19:11:35 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [6] => Array ( [category_id] => 9268 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => คัน Rod [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:13:25 [items_count] => 5 [items_count_all] => 174 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [7] => Array ( [category_id] => 9439 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9268 [level] => 2 [title] => ตันชิงหลิว [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:14:01 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [8] => Array ( [category_id] => 10301 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 9268 [level] => 2 [title] => คัน Rod [description] => [image] => [mdate] => 2018-02-01 08:51:59 [items_count] => 15 [items_count_all] => 287 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [9] => Array ( [category_id] => 9265 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => กล่อง Box & Container [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:14:41 [items_count] => 5 [items_count_all] => 291 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [10] => Array ( [category_id] => 9266 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ Accessories [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:14:56 [items_count] => 5 [items_count_all] => 235 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [11] => Array ( [category_id] => 9267 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => ตาเบ็ด Hook [description] => [image] => [mdate] => 2018-01-04 09:15:18 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [12] => Array ( [category_id] => 7884 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => เหยื่อปลอม [description] => [image] => o_1bv3q06gu1dcil231gfv1hs9e9o7.jpg [mdate] => 2017-11-17 08:38:02 [items_count] => 81 [items_count_all] => 289 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [13] => Array ( [category_id] => 7885 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อาหารตกปลา [description] => [image] => o_1bv6l0df71cuk1k81jmk1tiekk97.jpg [mdate] => 2017-11-18 11:08:30 [items_count] => 23 [items_count_all] => 273 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [14] => Array ( [category_id] => 7883 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => สาย [description] => [image] => o_1bvgtkksp15fh1r3vhf11fb5es47.jpg [mdate] => 2017-11-22 10:51:51 [items_count] => 18 [items_count_all] => 198 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [15] => Array ( [category_id] => 8922 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => เอ็น [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:29:03 [items_count] => 2 [items_count_all] => 276 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [16] => Array ( [category_id] => 8923 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => ช๊อคหลีด [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:29:21 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [17] => Array ( [category_id] => 8924 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => PE [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:29:41 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [18] => Array ( [category_id] => 8925 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7883 [level] => 2 [title] => สลิง [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:30:01 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [19] => Array ( [category_id] => 7886 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ปลายสาย [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:18 [items_count] => 1 [items_count_all] => 271 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [20] => Array ( [category_id] => 8926 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7886 [level] => 2 [title] => ตาเบ็ด [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:30:30 [items_count] => 1 [items_count_all] => 282 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [21] => Array ( [category_id] => 8927 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7886 [level] => 2 [title] => ลูกหมุน [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:30:50 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [22] => Array ( [category_id] => 8928 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7886 [level] => 2 [title] => กิ๊ฟ [description] => [image] => [mdate] => 2017-12-10 23:31:12 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [23] => Array ( [category_id] => 7887 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ทำเหยื่อ [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:27 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [24] => Array ( [category_id] => 8405 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ชิงหลิว [description] => [image] => o_1bvhclpt11qtlltd1rr31eon1qae7.jpg [mdate] => 2017-11-22 15:14:39 [items_count] => 1 [items_count_all] => 235 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [25] => Array ( [category_id] => 7888 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์อื่น [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:46 [items_count] => 22 [items_count_all] => 283 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [26] => Array ( [category_id] => 8426 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => บำรุงรักษา [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-23 09:51:18 [items_count] => 4 [items_count_all] => 231 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [27] => Array ( [category_id] => 7889 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => แต่งกาย [description] => [image] => [mdate] => 2017-11-08 18:25:56 [items_count] => 2 [items_count_all] => 166 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [28] => Array ( [category_id] => 8399 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อะไหร่ [description] => [image] => o_1bvha643s98h1cuvitr110118707.jpg [mdate] => 2017-11-22 15:15:24 [items_count] => 1 [items_count_all] => 85 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [29] => Array ( [category_id] => 16942 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => ของแต่ง [description] => [image] => [mdate] => 2018-07-22 22:00:53 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [30] => Array ( [category_id] => 16943 [domain_id] => 3247 [parent_id] => 7795 [level] => 1 [title] => อุปกรณ์ตกกุ้งและหัวเชื้อตกกุ้ง [description] => [image] => [mdate] => 2018-07-22 22:37:38 [items_count] => 19 [items_count_all] => 291 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) ) 1

ติดตามเรา

สถิติ

336082

เรียงตาม :
 • New
  New
  Out Of Stock
  New
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  รอก Kronos (โครนอส) อัดเต็มกับชุดแต่งใหม่ล่าสุดทั้งตัว -จัดเต็มลุกปืน 10+1 ทุกตัว ลื่นๆ -เบลอาร์มแต่งใหม่สุด มีโรลเลอร์ -น็อปแต่ง เจาะรู เพิ่มความ
  จาก 1,700.00 บาท
  ราคา 1,700.00 บาท

  11 มี.ค. 2562

  98

 • Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  Gear Ratio 4.5:1 Ballbearing 5+1
  จาก 980.00 บาท
  ราคา 980.00 บาท

  08 ม.ค. 2561

  515

 • Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  Gear Ratio 5.2:1 Ballbearing 9+1 Maxdrag 3 kg
  จาก 1,450.00 บาท
  ราคา 1,450.00 บาท

  17 ม.ค. 2561

  724

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  6BB+1RB
  จาก 2,790.00 บาท
  ราคา 2,790.00 บาท

  21 พ.ย. 2561

  6246

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 1,290.00 บาท
  ราคา 1,290.00 บาท

  14 ม.ค. 2561

  376

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 650.00 บาท
  ราคา 650.00 บาท

  14 ม.ค. 2561

  310

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 590.00 บาท
  ราคา 590.00 บาท

  14 ม.ค. 2561

  319

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 1,050.00 บาท
  ราคา 1,050.00 บาท

  14 ม.ค. 2561

  307

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 690.00 บาท
  ราคา 690.00 บาท

  14 ม.ค. 2561

  313

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  BEARING : 4+1 1000,2000 GEAR RATIO : 5.0:1 C3000HG ,4000XG,C5000XG GEAR RATIO : 6.2:1 1000 Drag (Kg) 3 2000 Drag (Kg) 9 C3000HG Drag (Kg) 9 400
  จาก 2,880.00 บาท
  ราคา 2,880.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  450

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  BEARING : 4+1 GEAR RATIO : 5.0:1 REEL WEIGHT : 250 G.
  จาก 3,010.00 บาท
  ราคา 3,010.00 บาท

  19 ม.ค. 2561

  304

 • Cool
  Cool
  Cool
  Cool
  Cool
  Cool
  Cool

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  -ลูกปืน5 ตลับแน่นถึงใจ --เบรคABSหนักละเอียด --เฟื่องขับแบบพิเศษ --คำนวนจุดศูนย์กลางด้วยคอมพิวเตอร์ --บอดี้แกร่งแข็งแรงทนทาน --เกียร์5.2/1
  จาก 420.00 บาท
  ราคา 420.00 บาท

  17 ม.ค. 2561

  493

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  รอกตัวนี้เหมาะสำหรับสาย สปิ๋วเหยื่อปลอม --ขนาดประมาณเบอร์500 --สปูนอลูมิเนียม --ลูกปืน4+1ทางเดียวแน่นถึงใจไหลลื่นเลือดสาด --เบรคABSหนักละเอียดปลาใ
  จาก 390.00 บาท
  ราคา 390.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  359

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  273

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  441

 • Cool
  Cool

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 290.00 บาท
  ราคา 290.00 บาท

  08 ส.ค. 2561

  268

 • Cool
  Cool

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 390.00 บาท
  ราคา 390.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  276

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  267

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  350

 • Out Of Stock
  Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  18 ม.ค. 2561

  262

 • Out Of Stock
  Out Of Stock

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  BEARING : 6+1 GEAR RATIO : 6.0:1 REEL WEIGHT : 180 G. LINE CAPACITY : (NYLON LB-M.) 5-110 / 6-95 / 8-70 LINE CAPACITY : (FLUORO LB-M.) 4-130 / 5-1
  จาก 6,650.00 บาท
  ราคา 6,650.00 บาท

  19 ม.ค. 2561

  263

 • New
  New
  New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  ลูมินัมอัลลอย (Aluminum roter,Computer balanced roter equalizing system) ระบบเบรค แผ่นผ้าเบรคผลิตจากคาร์บอน Mag drag 22-25 Kg ลูกปืนที่มีถึง9+1 ตล
  จาก 2,000.00 บาท
  ราคา 2,000.00 บาท

  08 ก.พ. 2561

  496

 • New
  New
  New
  New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  6+1BB gear ratio 4.7:1 #2000 ,#3000 max Drag 6kg #5000 ,#6000 max Drag 8kg
  จาก 1,100.00 บาท
  ราคา 1,100.00 บาท

  11 ก.พ. 2561

  592

 • Hot
  Hot
  Hot
  Hot
  Hot
  Hot
  Hot

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  BEARING : 8 GEAR RATIO : 5.8:1
  จาก 2,100.00 บาท
  ราคา 2,100.00 บาท

  21 พ.ย. 2561

  961

 • Hot
  Hot

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  3BB
  จาก 590.00 บาท
  ราคา 590.00 บาท

  08 ส.ค. 2561

  369

 • Hot
  Hot

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  5BB
  จาก 590.00 บาท
  ราคา 590.00 บาท

  08 ส.ค. 2561

  276

 • New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  weight 420g Gear Ratio 4.7:1 max Drag 13KG bearing 7+1BB
  จาก 1,250.00 บาท
  ราคา 1,250.00 บาท

  14 ส.ค. 2561

  283

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  Ryoko magation 7+1BB Max Drag10Kg
  จาก 1,140.00 บาท
  ราคา 1,140.00 บาท

  23 ส.ค. 2561

  293

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  จาก 870.00 บาท
  ราคา 870.00 บาท

  05 ก.ย. 2561

  288

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  PENN รุ่น TITAN งานทะเล งานปลาบึก -มีอะไหล่รองรับ
  จาก 3,100.00 บาท
  ราคา 3,100.00 บาท

  29 ต.ค. 2561

  232

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  3+1BB Gear Ratio 5.0:1 Max Drag 72.KG
  จาก 950.00 บาท
  ราคา 950.00 บาท

  03 พ.ย. 2561

  219

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  3+1bb oneway
  จาก 350.00 บาท
  ราคา 350.00 บาท

  03 พ.ย. 2561

  175

 • หมวดหมู่สินค้า : สปิ้น Spinning
  Komi Snepper 5+1BB
  จาก 550.00 บาท
  ราคา 550.00 บาท

  03 พ.ย. 2561

  191

Engine by shopup.com